środa, 23 maja 2018

Dalsze konsekwencje RODO

Wprowadzenie RODO nakłada na każdego administratora danych, szereg obowiązków i wymagań. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wysłanie maila do kilku odbiorców nie ukrywając ich adresów email, to naruszenie ustaleń RODO. A kary za takie wykroczenia są ogromne.
Ze strony bednarki.eu zniknął formularz kontaktowy. Otóż, gdybyście napisali do mnie poprzez niego i podali wasz adres mailowy, musiałbym mieć waszą pisemną zgodę na przetwarzanie waszych danych osobowych. Inaczej nie mógłbym wam odpisać. Dla tego chcąc zaoszczędzić sobie kłopotów, formularz wyłączyłem. Nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja, ale w chwili obecnej to jedyne sensowne wyjście. 
W moim odczuciu regulacje prawne wprowadzone przez RODO były potrzebne. Jednak ustawodawca dość mocno przesadził w zakresie ochrony danych osobowych. Mam nadzieję, że z czasem zostaną wprowadzone poprawki, które spowodują, że ta ustawa będzie bardzie przyjazna nam wszystkim. Bo co do zasadności jej powstania chyba nikt nie ma wątpliwości. Grafika w tym wpisie prezentuje w skrócie, co tak naprawdę wprowadza RODO.

Niestety RODO dotyczy wszystkich blogerów bez wyjątku. Poniżej zamieszczam odpowiedni (18) paragraf na to stwierdzenie:
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. Niniejsze rozporządzenie ma jednak zastosowanie do administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy udostępniają środki przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej działalności osobistej lub domowej.